Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 163/2/2008 na osiedlu Słocina w Rzeszowie

Informacje prezentowane w Serwisie mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być traktowane jako dokument o charakterze oficjalnym. Nie mogą też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych. Wypisy i wyrysy do obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydaje Wydział Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa

Informacja

Nr planu

163/2/2008

Nr Uchwały

LXXV/1292/2010

Data uchwalenia

25.05.2010 r.

Treść dokumentu

Zobacz