Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 16/2003 terenu zabudowy jednorodzinnej we wsi Matysówka

Informacje prezentowane w Serwisie mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być traktowane jako dokument o charakterze oficjalnym. Nie mogą też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych. Wypisy i wyrysy do obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydaje Wydział Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa

Informacja

Nr planu

16/2003

Nr Uchwały

XII/96/2003

Data uchwalenia

30.10.2003 r.

Treść dokumentu

Zobacz