Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 159/14/2007 terenu pod drogę na osiedlu „Wilkowyja – Północ” w Rzeszowie

Informacje prezentowane w Serwisie mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być traktowane jako dokument o charakterze oficjalnym. Nie mogą też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych. Wypisy i wyrysy do obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydaje Wydział Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa

Informacja

Nr planu

159/14/2007

Nr Uchwały

XXXVIII/647/2008

Data uchwalenia

23.09.2008 r.

Treść dokumentu

Zobacz