Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 155/10/2007 w rejonie ulic Dymnickiego i Słowackiego w Rzeszowie

Informacje prezentowane w Serwisie mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być traktowane jako dokument o charakterze oficjalnym. Nie mogą też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych. Wypisy i wyrysy do obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydaje Wydział Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa

Informacja

Nr planu

155/10/2007

Nr Uchwały

LVIII/966/2009

Data uchwalenia

7.07.2009 r.

Treść dokumentu

Zobacz