Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 154/9/2007 pomiędzy ulicami: Jagiellońską, Lisa – Kuli i Mochnackiego w Rzeszowie

Informacje prezentowane w Serwisie mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być traktowane jako dokument o charakterze oficjalnym. Nie mogą też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych. Wypisy i wyrysy do obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydaje Wydział Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa

Informacja

Nr planu

154/9/2007

Nr Uchwały

XXXVIII/645/2008

Data uchwalenia

23.09.2008 r.

Treść dokumentu

Zobacz