Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 15/1/99 terenu zabudowy mieszkaniowej w rejonie ulicy Witosa w Rzeszowie

Informacje prezentowane w Serwisie mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być traktowane jako dokument o charakterze oficjalnym. Nie mogą też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych. Wypisy i wyrysy do obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydaje Wydział Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa

Informacja

Nr planu

15/1/99

Nr Uchwały

XXVII/5/2000

Data uchwalenia

25.01.2000 r.

Treść dokumentu

Zobacz