Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 141/12/2006 przy ulicy Lubelskiej w Rzeszowie

Informacje prezentowane w Serwisie mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być traktowane jako dokument o charakterze oficjalnym. Nie mogą też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych. Wypisy i wyrysy do obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydaje Wydział Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa

Informacja

Nr planu

141/12/2006

Nr Uchwały

XXXIX/688/2008

Data uchwalenia

28.10.2008 r.

Treść dokumentu

Zobacz