Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 140/11/2006 – II „Staroniwa – Północ” w Rzeszowie

Informacje prezentowane w Serwisie mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być traktowane jako dokument o charakterze oficjalnym. Nie mogą też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych. Wypisy i wyrysy do obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydaje Wydział Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa

Informacja

Nr planu

140/11/2006 – II

Nr Uchwały

XXII/453/2016

Data uchwalenia

26.01.2016 r.

Treść dokumentu

Zobacz