Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 140/11/2006-I „Staroniwa – Północ” w Rzeszowie

Informacje prezentowane w Serwisie mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być traktowane jako dokument o charakterze oficjalnym. Nie mogą też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych. Wypisy i wyrysy do obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydaje Wydział Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa

Informacja

Nr planu

Nr 140/11/2006-I

Nr Uchwały

XI/234/2011

Data uchwalenia

31.05.2011 r.

Treść dokumentu

Zobacz