Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 138/9/2006 w rejonie ul. J. Bruna i R. Traugutta w Rzeszowie

Informacje prezentowane w Serwisie mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być traktowane jako dokument o charakterze oficjalnym. Nie mogą też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych. Wypisy i wyrysy do obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydaje Wydział Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa

Informacja

Nr planu

138/9/2006

Nr Uchwały

LXVI/1124/2009

Data uchwalenia

29.12.2009 r.

Treść dokumentu

Zobacz