Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 137/8/2006 Zawiszy Czarnego – 1 w Rzeszowie

Informacje prezentowane w Serwisie mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być traktowane jako dokument o charakterze oficjalnym. Nie mogą też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych. Wypisy i wyrysy do obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydaje Wydział Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa

Informacja

Nr planu

137/8/2006

Nr Uchwały

XXXII/505/2008

Data uchwalenia

29.04.2008 r.

Treść dokumentu

Zobacz