Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 133/4/2006 w rejonie ul. Gen. S. Maczka w Rzeszowie

Informacje prezentowane w Serwisie mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być traktowane jako dokument o charakterze oficjalnym. Nie mogą też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych. Wypisy i wyrysy do obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydaje Wydział Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa

Informacja

Nr planu

133/4/2006

Nr Uchwały

IX/155/2007

Data uchwalenia

27.03.2007 r.

Treść dokumentu

Zobacz