Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 126/34/2005 w rejonie ul. Panoramicznej w Rzeszowie

Informacje prezentowane w Serwisie mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być traktowane jako dokument o charakterze oficjalnym. Nie mogą też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych. Wypisy i wyrysy do obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydaje Wydział Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa

Informacja

Nr planu

126/34/2005

Nr Uchwały

XXXIX/687/2008

Data uchwalenia

28.10.2008 r.

Treść dokumentu

Zobacz