Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 121/29/2005 pomiędzy ulicami Staromiejską i Bałuckiego w Rzeszowie w konturze ABCDEFGH

Informacje prezentowane w Serwisie mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być traktowane jako dokument o charakterze oficjalnym. Nie mogą też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych. Wypisy i wyrysy do obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydaje Wydział Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa

Informacja

Nr planu

121/29/2005

Nr Uchwały

VI/90/2007

Data uchwalenia

30.01.2007 r.

Treść dokumentu

Zobacz