Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 119/27/2005 „Staromieście-Miłocin-Północ” w Rzeszowie

Informacje prezentowane w Serwisie mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być traktowane jako dokument o charakterze oficjalnym. Nie mogą też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych. Wypisy i wyrysy do obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydaje Wydział Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa

Informacja

Nr planu

119/27/2005

Nr Uchwały

XXII/375/2007

Data uchwalenia

20.12.2007 r.

Treść dokumentu

Zobacz