Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 113/21/2005 w rejonie ul. Marusarzówny i ul.Solskiego w Rzeszowie

Informacje prezentowane w Serwisie mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być traktowane jako dokument o charakterze oficjalnym. Nie mogą też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych. Wypisy i wyrysy do obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydaje Wydział Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa

Informacja

Nr planu

113/21/2005

Nr Uchwały

XXVII/585/2016

Data uchwalenia

14.06.2016 r.

Treść dokumentu

Zobacz