Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 110/18/2005 w rejonie ul. Szkolnej w Rzeszowie

Informacje prezentowane w Serwisie mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być traktowane jako dokument o charakterze oficjalnym. Nie mogą też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych. Wypisy i wyrysy do obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydaje Wydział Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa

Informacja

Nr planu

110/18/2005

Nr Uchwały

XVII/264/2007

Data uchwalenia

28.08.2007 r.

Treść dokumentu

Zobacz