Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 106/14/2005 – I „Drabinianka-Kaczenice” w Rzeszowie

Informacje prezentowane w Serwisie mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być traktowane jako dokument o charakterze oficjalnym. Nie mogą też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych. Wypisy i wyrysy do obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydaje Wydział Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa

Informacja

Nr planu

106/14/2005

Nr Uchwały

XIII/206/2015

Data uchwalenia

23.06.2015 r.

Treść dokumentu

Zobacz