Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 102/10/2005 w rejonie południowego odcinka ul. Rejtana w Rzeszowie

Informacje prezentowane w Serwisie mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być traktowane jako dokument o charakterze oficjalnym. Nie mogą też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych. Wypisy i wyrysy do obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydaje Wydział Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa

Informacja

Nr planu

102/10/2005

Nr Uchwały

XXXVII/614/2008

Data uchwalenia

26.08.2008 r.

Treść dokumentu

Zobacz