Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 101/9/2005 – I „Staromieście – Brzeźnik – Zachód” w Rzeszowie

Informacje prezentowane w Serwisie mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być traktowane jako dokument o charakterze oficjalnym. Nie mogą też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych. Wypisy i wyrysy do obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydaje Wydział Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa

Informacja

Nr planu

101/9/2005 – I

Nr Uchwały

XXVII/586/2016

Data uchwalenia

14.06.2016 r.

Treść dokumentu

Zobacz