Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 10/98 zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we wsi Matysówka – Gmina Tyczyn

Informacje prezentowane w Serwisie mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być traktowane jako dokument o charakterze oficjalnym. Nie mogą też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych. Wypisy i wyrysy do obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydaje Wydział Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa

Informacja

Nr planu

10/98

Nr Uchwały

XXXVIII/291/98

Data uchwalenia

18.06.1998 r.

Treść dokumentu

Zobacz