Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 10/7/96 zespołu usług publicznych i komercyjnych na osiedlu Nowe Miasto w Rzeszowie

Informacje prezentowane w Serwisie mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być traktowane jako dokument o charakterze oficjalnym. Nie mogą też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych. Wypisy i wyrysy do obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydaje Wydział Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa

Informacja

Nr planu

10/7/96

Nr Uchwały

XXXVII/122/2000

Data uchwalenia

4.07.2000 r.

Treść dokumentu

Zobacz