Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 1/95 terenu przy ul. Olbrachta w Rzeszowie

Informacje prezentowane w Serwisie mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być traktowane jako dokument o charakterze oficjalnym. Nie mogą też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych. Wypisy i wyrysy do obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydaje Wydział Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa

Informacja

Nr planu

1/95

Nr Uchwały

XXXVII/123/2000

Data uchwalenia

4.07.2000 r.

Treść dokumentu

Zobacz