Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 1/2013 w miejscowości Matysówka

Informacje prezentowane w Serwisie mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być traktowane jako dokument o charakterze oficjalnym. Nie mogą też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych. Wypisy i wyrysy do obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydaje Wydział Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa

Informacja

Nr planu

1/2013

Nr Uchwały

XIV/97/15

Data uchwalenia

13.11.2015 r.

Treść dokumentu

Zobacz