Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego nr 1/2001 w Pogwizdowie Nowym w Gminie Głogów Małopolski

Informacje prezentowane w Serwisie mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być traktowane jako dokument o charakterze oficjalnym. Nie mogą też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych. Wypisy i wyrysy do obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydaje Wydział Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa

Informacja

Nr planu

1/2001

Nr Uchwały

XXXIX/353/2001

Data uchwalenia

15.11.2001 r.

Treść dokumentu

Zobacz