Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 16/2/99 zespołu usług nieuciążliwych przy Alei Armii Krajowej w Rzeszowie

Informacje prezentowane w Serwisie mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być traktowane jako dokument o charakterze oficjalnym. Nie mogą też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych. Wypisy i wyrysy do obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydaje Wydział Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa

Informacja

Nr planu

16/2/99

Nr Uchwały

XLVI/1/2001

Data uchwalenia

30.01.2001 r.

Treść dokumentu

Zobacz