I zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 2/2008 terenu zabudowy produkcyjno-usługowo-magazynowo-składowej w miejscowości Pogwizdów Nowy

Informacje prezentowane w Serwisie mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być traktowane jako dokument o charakterze oficjalnym. Nie mogą też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych. Wypisy i wyrysy do obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydaje Wydział Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa

Informacja

Nr planu

2/2008

Nr Uchwały

XLIII/423/2017

Data uchwalenia

29.06.2017 r.

Treść dokumentu

Zobacz