Komunikat

Stosownie do wytycznych Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii do 28.02.2022 r. w Urzędzie Miasta Rzeszowa i Jednostkach organizacyjnych miasta wprowadza się częściowo pracę zdalną.

Mając na celu zmniejszanie ryzyka rozwoju kolejnej fali epidemii zachęcamy Państwa do zdalnego kontaktu z Urzędem Miasta Rzeszowa oraz Jednostkami organizacyjnymi miasta w formie e-mailowej, telefonicznej oraz poprzez platformę ePUAP.
• Wykaz telefonów
• Opis procedur dotyczących załatwiania spraw urzędowych
• Wykaz spraw załatwianych poprzez platformę e-PUAP.

W przypadku spraw wymagających osobistego stawiennictwa w Urzędzie Miasta Rzeszowa lub Jednostkach organizacyjnych miasta prosimy o uprzedni kontakt telefoniczny lub e-mailowy w celu umówienia terminu wizyty.

Dane kontaktowe oraz informacje o sposobie załatwiania spraw urzędowych zamieszczono na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa