Jak wyszukać swoją nieruchomość na planie miasta i sprawdzić jej status w dokumentach planistycznych?

W przypadku konieczności sprawdzenia numeru danej działki zachęcamy do korzystania z geoportalu miasta Rzeszowa, dostępnego pod linkiem https://osrodek.erzeszow.pl/pl

Na dostępnej mapie mogą Państwo sprawdzić numer działki lokalizując ją na mapie lub wyszukać po adresie.

Dodatkowo udostępniamy Państwu instrukcję szybkiego sprawdzenia, czy dana nieruchomość objęta jest obowiązującym planem miejscowym lub znajduje się w granicach nowego przystąpienia.

Niezbędne informacje znajdują się pod linkiem Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Rzeszowa

Aby wyszukać swoją nieruchomość należy:

  • W MENU po lewej stronie wybrać zakładkę KOMPOZYCJE MAPOWE
  • Następnie należy wybrać kafelek z właściwą mapą
  • Aby wyszukać nieruchomość wg adresu należy w polu „Adres” wpisać Rzeszów oraz nazwę ulicy i numer domu (np. Rzeszów, Malwowa 356)
  • Aby wyszukać nieruchomość po numerze działki należy w oknie „Jednostka” wybrać „Miasto Rzeszów”, następnie w oknie „Obręb” wybrać z listy żądany obręb i kolejno w polu „działka” wpisać numer działki ewidencyjnej.