Jak wypełnić wniosek do planu ogólnego?

Na potrzeby zapoznania się z nowymi formularzami wniosków do dokumentów planistycznych, w tym planu ogólnego, Biuro Rozwoju Miasta Rzeszowa przygotowało dla Państwa schematy wyjaśniające poszczególne sekcje dokumentu.

Szczegółowe informacje dotyczące formularzy, materiały instruktażowe oraz przykładowo wypełnione wnioski znajdą Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju i Technologii pod linkiem: Formularz pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego – Ministerstwo Rozwoju i Technologii – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Jednocześnie informujemy, że procedura nie obejmuje indywidualnej korespondencji w zakresie odpowiedzi na złożone wnioski i uwagi. Rozpatrzenie wniosków i rozstrzygnięcie uwag będzie się odbywać jak do tej pory poprzez zarządzenie Prezydenta, które będzie umieszczane w biuletynie informacji publicznej oraz na stronie biura. Złożone przez Państwa wnioski do planu ogólnego zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Rzeszowa po opracowaniu projektu planu ogólnego miasta Rzeszowa, o czym będziemy informować na bieżąco w aktualnościach na stronie Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa.