Informacja

Do Biura wpłynęło ponad 3800 uwag do projektu Studium.
Obecnie, w związku z decyzją Pana Prezydenta, trwają prace nad zmianami w projekcie.
W związku z powyższym Biuro nie udziela informacji związanych z przeznaczeniem działek w projekcie Studium, który był wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 27 maja do 30 czerwca 2022 r.