Informacja ze spotkania z mieszkańcami
osiedli Pobitno i Wilkowyja

W dniu 13 października 2021 r. o godzinie 1700 w Rzeszowskim Domu Kultury filia Pobitno przy ul. Konfederatów Barskich 43a, odbyło się spotkanie pracowników Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa z mieszkańcami osiedli Pobitno i Wilkowyja pod hasłem: ,,Porozmawiajmy o Studium”. Poruszono zagadnienia takie jak: studium – ogólnie o dokumencie, uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego miasta, wyzwania, cele, pomysły na przyszłość, kierunki zagospodarowania przestrzennego –  główne założenia, procedura, w tym partycypacja.

Mieszkańcy sygnalizowali następujące problemy: korki na rondzie Pobitno, niewystarczająca ilość miejsc parkingowych przy targowisku Dworaka, przekształcenie targowiska w parking strategiczny, problemy komunikacyjne występujące na osiedlach, brak publicznego zespołu oświatowego na osiedlu Wilkowyja, deficyt usług i ogólnodostępnych terenów zielonych.

Spotkanie trwało około 2 godzin, odbyło się w miłej atmosferze, wzięło w nim udział 12 osób.