Informacja ze spotkania z mieszkańcami osiedla Pogwizdów Nowy i osiedla Miłocin Św. Huberta

W dniu 12 października 2021 r., w Sali OSP Pogwizdów ul. Pogwizdowska 85, odbyło się spotkanie przedstawicieli Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa z mieszkańcami, w ramach cyklu spotkań „Porozmawiajmy o Studium”.

Po prezentacji głównych założeń studium dla całego miasta oraz przedstawieniu kart osiedli sporządzonych na potrzeby analiz urbanistycznych, rozpoczęto dyskusję, w której czynnie brali udział  mieszkańcy. Zostały poruszone następujące zagadnienia:

  1. Komunikacja kołowa na osiedlu.
  2. Komunikacja kolejowa (realizacja przystanku kolejowego) w ramach rozwoju kolei miejskiej.
  3. Problematyka obszaru Natura 2000 Mrowla Łąki i sposób jego zagospodarowania wraz z terenami sąsiednimi.
  4. Konieczność uzupełnienia usług, wykształcenia centrum usługowego.
  5. Zapotrzebowanie osiedli w teren przestrzeni publicznych w postaci terenów zieleni ogólnodostępnej, placu zabaw, boiska.
  6. Konieczność realizacji dróg rowerowych w skali miasta.
  7. Poprawa jakości komunikacji miejskiej osiedla z miastem.
  8. Wody podziemne na osiedlu Pogwizdów Nowy.

Mieszkańcom dziękujemy za przybycie. W dyskusji wzięło udział 9 osób i trwała ona ponad 2 godziny. Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnych spotkaniach.