Informacja – jak wyszukać swoją nieruchomość na projekcie Studium

Udostępniamy Państwu możliwość wyszukiwania działek oraz adresów w projekcie Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rzeszowa pod linkiem Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Rzeszowa: https://gis.erzeszow.pl/rzeszow/portal-miasta-rzeszowa

Aby wyszukać swoją nieruchomość należy:

  • W MENU po lewej stronie wybrać zakładkę KOMPOZYCJE MAPOWE
  • Następnie należy wybrać kafelek WYŁOŻENIE PROJEKTU STUDIUM 2023
  • Aby wyszukać nieruchomość wg adresu należy w polu “Adres” wpisać Rzeszów oraz nazwę ulicy i numer domu
  • Aby wyszukać nieruchomość po numerze działki należy w oknie “Jednostka” wybrać “Miasto Rzeszów”, następnie w oknie “Obręb” wybrać z listy żądany obręb i kolejno w polu “działka” wpisać numer działki ewidencyjnej.