Informacja – jak sprawdzić, czy dana nieruchomość jest objęta planem miejscowym?

W związku z dużym zainteresowaniem dot. nowych przystąpień do planów miejscowych, udostępniamy Państwu instrukcję szybkiego sprawdzenia, czy dana nieruchomość objęta jest obowiązującym planem miejscowym lub znajduje się w granicach nowego przystąpienia.

Niezbędne informacje znajdują się pod linkiem Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Rzeszowa

Aby wyszukać swoją nieruchomość należy:

  • W MENU po lewej stronie wybrać zakładkę KOMPOZYCJE MAPOWE
  • Następnie należy wybrać kafelek z właściwą mapą
  • Aby wyszukać nieruchomość wg adresu należy w polu „Adres” wpisać Rzeszów oraz nazwę ulicy i numer domu (np. Rzeszów, Malwowa 356)
  • Aby wyszukać nieruchomość po numerze działki należy w oknie „Jednostka” wybrać „Miasto Rzeszów”, następnie w oknie „Obręb” wybrać z listy żądany obręb i kolejno w polu „działka” wpisać numer działki ewidencyjnej.