Informacja dotycząca zakończenia okresu składania uwag do projektu Studium

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z terminem określonym przez Prezydenta Miasta Rzeszowa w ogłoszeniu w dniu wczorajszym tj. 13 lipca 2023 r. zakończyliśmy okres składania uwag do projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rzeszowa.