Informacja dotycząca zakończenia okresu wyłożenia projektu Studium do publicznego wglądu

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z terminem określonym przez Prezydenta Miasta Rzeszowa w ogłoszeniu w dniu wczorajszym tj. 22 czerwca 2023 r. upłynął okres wyłożenia do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rzeszowa.

Od tej pory, pomimo zakończenia ustawowego okresu wyłożenia do publicznego wglądu, projekt będzie nadal dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Rzeszowa w  Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://bip.erzeszow.pl oraz na stronie internetowej Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa pod adresem: www.brmr.erzeszow.pl do 13 lipca 2023 r. do końca dnia.