Gdzie i jak złożyć wniosek do planu ogólnego?

Wnioski do planu ogólnego należy składać na obowiązującym formularzu, ustalonym rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 13 listopada 2023 r, w nieprzekraczalnym terminie od dnia 5 czerwca 2024 r. do dnia 5 lipca 2024 r.

Najprostszą i najszybszą metodą złożenia wniosku jest wypełnienie formularza online https://sip.rof.org.pl/partycypacja/rzeszow. Po wypełnieniu formularza, wniosek zostanie wygenerowany i wysłany na adres Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa. Potwierdzenie jego złożenia zostanie wysłane na adres mailowy podany w formularzu.

Przygotowany wniosek można także złożyć na jeden z wskazanych sposobów:

  • przy pomocy poczty elektronicznej na adres: sekretariat@brmr.erzeszow.pl ,
  • przy pomocy elektronicznej skrzynki podawczej Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa na platformie ePUAP,
  • listownie na adres Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa (decyduje data stempla pocztowego)
  • osobiście w godzinach pracy biura: 7.30-15.30

Wnioski na formularzu należy składać do Prezydenta Miasta Rzeszowa, na adres:

Biuro Rozwoju Miasta Rzeszowa, ul. ks. Józefa Jałowego 23a, 35-010 Rzeszów