Wnioski o sporządzenie MPZP

Wykaz wniosków o sporządzenie i o zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Wnioski o sporządzenie mpzp złożone w 2021 r. Wnioski o zmianę mpzp złożone w 2021 r. Wnioski o sporządzenie mpzp złożone w okresie 01.01.2022-30.06.2022 r. Wnioski o zmianę mpzp złożone w okresie od 01.01.2022 – 30.06.2022 r.

Czytaj więcej