Radosnych Świąt Wielkanocnych

Radosnych Świąt Wielkanocnych

Czytaj więcej

Informacja – jak sprawdzić, czy dana nieruchomość jest objęta planem miejscowym?

W związku z dużym zainteresowaniem dot. nowych przystąpień do planów miejscowych, udostępniamy Państwu instrukcję szybkiego sprawdzenia, czy dana nieruchomość objęta jest obowiązującym planem miejscowym lub znajduje się w granicach nowego przystąpienia. Niezbędne informacje znajdują się pod linkiem Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Rzeszowa Aby wyszukać swoją nieruchomość należy:

Czytaj więcej

Informacja – jak wyszukać swoją nieruchomość na projekcie Studium

Udostępniamy Państwu możliwość wyszukiwania działek oraz adresów w projekcie Studium uwarunkowańi kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rzeszowa pod linkiem Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Rzeszowa: https://gis.erzeszow.pl/rzeszow/portal-miasta-rzeszowa Aby wyszukać swoją nieruchomość należy:

Czytaj więcej

Informacja o Zarządzeniu Prezydenta Miasta Rzeszowa w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu Studium

Szanowni Państwo, Informujemy, że Prezydent Miasta Rzeszowa rozpatrzył uwagi złożone do wyłożonego projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa. Rozpatrzenie uwag dostępne jest dla Państwa w Zarządzeniu Nr VIII/2132/2022 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 12 grudnia 2022 r.- link do BIP  w formie tabeli – Załącznik nr 1, oraz uzasadnienia – Załącznik nr […]

Czytaj więcej

Informacja

Do Biura wpłynęło ponad 3800 uwag do projektu Studium.Obecnie, w związku z decyzją Pana Prezydenta, trwają prace nad zmianami w projekcie.W związku z powyższym Biuro nie udziela informacji związanych z przeznaczeniem działek w projekcie Studium, który był wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 27 maja do 30 czerwca 2022 r.

Czytaj więcej

Zakończenie procedury wyłożenia projektu Studium do publicznego wglądu.

Szanowni Państwo, w dniu 30 czerwca 2022 r. zakończyliśmy okres wyłożenia do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rzeszowa. Dziękujemy za czynny udział w konsultacjach i dyskusjach nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie. Równocześnie informujemy, że uwagi do projektu można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 lipca 2022 r.

Czytaj więcej

Informacja dotycząca transmisji na żywo z dyskusji publicznej na temat Studium

ZAPRASZAMY Państwa na kolejną dyskusję publiczną dotyczącą projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rzeszowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, która odbędzie się 30 czerwca o godz. 17.00 w Regionalnym Centrum Sportowo-Widowiskowym „Podpromie” im. Jana Strzelczyka, ul. Podpromie 10, 35-051 Rzeszów Jednocześnie informujemy, że udostępniona będzie transmisja na żywo na portalu społecznościowym Facebook: […]

Czytaj więcej

Prezentacja z dyskusji publicznej z dnia 30.05.2022 r. nad przyjętymi w projekcie Studium rozwiązaniami

Zapraszamy mieszkańców do zapoznania się z prezentacją z dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie nowego Studium, która odbyła się w dniu 30 maja 2022r. O terminie kolejnej dyskusji publicznej poinformujemy wkrótce. PREZENTACJA Z DYSKUSJI PUBLICZNEJ

Czytaj więcej

Zagospodarowanie osiedli administracyjnych Rzeszowa w projekcie Studium

Zapraszamy mieszkańców do zapoznania się z prezentacją zawierającą porównanie obecnego zagospodarowania poszczególnych osiedli Rzeszowa z projektowaną strukturą funkcjonalno-przestrzenną. PREZENTACJA Porównanie zainwestowania terenów na osiedlach Rzeszowa w 2021 r. z projektowaną strukturą funkcjonalno-przestrzenną 2045 r.

Czytaj więcej

Wyłożenie projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rzeszowa do publicznego wglądu

Czytaj więcej